โปรโมชั่นหลักสูตรผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นตามกฎหมาย 4 ผู้ 18 ชม. | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
โปรโมชั่นหลักสูตรผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นตามกฎหมาย 4 ผู้ 18 ชม.
 • แพ็คเกจ เหมาใช้สถานที่ 2 วัน เริ่ม 25,000บ/คอร์ส ขั้นต่ำ 10 ท่าน
  หลักสูตรผู้ใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบ VIP เหมากลุ่ม ทฤษฎี-ปฏิบัติขับเครนจริง เลือกสถานที่อบรม ณ สมุทรสาคร หรือ ชลบุรี กำหนดวันที่ต้องการอบรมได้
   
 • แพ็คเกจ 2 ตามกำหนดการอบรม 2,900บาท/ท่าน ลูกค้าสัญญาฟรี!!
  หลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบ Public ทฤษฎี+ปฏิบัติขับเครนจริง เลือกสถานที่อบรม ณ สมุทรสาคร หรือ ชลบุรี เลือกวันอบรมตามตารางที่กําหนด

  - ระยะวลา 2 วัน จํานวน 18 ชม. ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
  - รวมเอกสารใช้ในการอบรม ใบ Certificate อาหาร เครื่องดื่ม
  - ครบตามกฎหมาย 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือ ผู้ผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น
  - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สามารถหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายได้ และลดหย่อนภาษีหมวดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานได้