โปรโมชั่นหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันรอก ไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
โปรโมชั่นหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันรอก ไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
 • แพ็คเกจ เหมาใช้สถานที่ 2 วัน เริ่ม 49,000บ/คอร์ส ขั้นต่ำ 10 ท่าน
  แบบเหมากลุ่ม ทฤษฎี+สถานที่ฝึกจริง สถานที่อบรม พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร กําหนดวันที่ต้องการอบรมได้
   
 • แพ็คเกจ 2 ตามกำหนดการอบรม 4,900บาท/ท่าน ลูกค้าสัญญาฟรี!!
  แบบ Public ทฤษฎี+สถานที่ฝึกจริง สถานที่อบรม พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร เลือกวันอบรมตามตารางที่กําหนด

  - ระยะวลา 2 วัน จํานวน 12 ชม. ภาคทฤษฎี+5 สถานที่ฝึกปฏิบัติ
  - รวมเอกสารใช้ในการอบรม ใบ Certificate อาหาร เครื่องดื่ม
  - หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับช่าง วิศวกร ผู้ตรวจสอบปั้นจั่น หรือ ผู้ที่มีพื้นฐานงานช่างและวิศวกรรม
  - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สามารถหักภาษีหัก ณ ที่ จ่ายได้ และลดหย่อนภาษีหมวดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานได้