บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
สมัครอบรม
หลักสูตร: หลักสูตรการอบรมเทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (10-10-2567 ถึง 11-10-2567)
ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล*
ตำแหน่ง*
ชื่อบริษัท*
ที่อยู่*
E-mail*
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ*
โทรสาร
รายชื่อผู้เข้าอบรม : *โปรดระบุ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เป็นภาษาไทยเพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ)
1.
2.
3.
4.
5.